เชื่อมต่อประเทศ เชื่อมโยงผู้คน

สำนักงานรับยื่นวีซ่า ฮาเซกาวา

หากท่านเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบปัญหาเหล่านี้

ต้องการขยายช่องทางการขายไปยังต่างประเทศ แต่ไม่รู้ช่องทางการติดต่อ

ต้องการขยายธุรกิจแต่มีกำลังคนไม่เพียงพอ

ต้องการจ้างชาวต่างชาติแต่กังวลว่าจะเข้ากับบริษัทได้หรือไม่

เราให้การสนับสนุนชาวต่างชาติที่ทำงานในญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การขอวีซ่าทำงานไปจนถึงการดูแลหลังเข้าทำงานในบริษัท

บริการยื่นคำร้องต่าง ๆ

บริการยื่นคำร้องขอวีซ่าทำงานสำหรับชาวต่างชาติ

(เราจะเป็นตัวแทนยื่นเรื่องขอสถานภาพการพำนักสำหรับการทำงานในญี่ปุ่น)
เริ่มต้น 100,000 เยน ต่อรายการ
  •  

ยื่นคำร้องต่ออายุ
เปลี่ยนวีซ่า

(เราจะยื่นคำร้องขอเปลี่ยนและต่ออายุสถานภาพการพำนักแทนคุณ)
เริ่มต้น 70,000 เยน ต่อรายการ
  •  

ยื่นเรื่องจัดตั้ง
นิติบุคคล

(เราจะสนับสนุนการดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคล และจัดทำข้อบังคับในการก่อตั้งและดำเนินงานของบริษัท)
เริ่มต้น 100,000 เยน ไม่รวมค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย
  •  

การสนับสนุนภายหลังการจ้างบุคลากรชาวต่างชาติ

ให้การสนับสนุนบทบาทของบุคลากรชาวต่างชาติหลังเข้าทำงานในบริษัทของคุณ

หากเป็นบุคลากรชาวไทย เราสามารถสอบถามด้วยภาษาไทยได้ การสนทนาโดยตรงด้วยภาษาแม่ของพวกเขาจะช่วยให้เราได้ฟังความรู้สึกในใจของพวกเขาที่ปกติไม่สามารถแสดงออกได้

การสนับสนุนการขยายกิจการไปยังต่างประเทศ

เราเป็นนักบัญชีภาษีอากรที่พูดได้หลายภาษา

เรารอบรู้เรื่องภาษี ขั้นตอนการยื่นเรื่องตามสนธิสัญญาต่าง ๆ และขั้นตอนการบัญชีที่จำเป็นสำหรับการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ

การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ

เราประสานงานกับเครือข่ายมืออาชีพ เช่น ทนายความ ที่ปรึกษาด้านสังคมและแรงงาน อาลักษณ์ตุลาการ ตลอดจนสำนักงานแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและอินโดนีเซีย

StanRiver Certified Public Tax Accountants' Corporation

ฮาเซกาวา ตัวแทนบริษัทผู้ดำเนินงานบัญชีภาษี เป็นนักบัญชีภาษีอากรที่สังกัดหน่วยงานนี้

Jeducation Co.,Ltd.

สำนักงานแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศในประเทศไทยและอินโดนีเซีย โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นต้น

M&A Group

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ กรุ๊ปเป็นบริษัทที่ช่วยจัดตั้งนิติบุคคล ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี และ ธุรกิจเป็นต้น

ตัวแทนสำนักงาน อาลักษณ์ปกครอง เอริโกะ ฮาเซกาวา

นักบัญชีภาษีอากร, อาลักษณ์ปกครอง, ล่ามมัคคุเทศก์ (ภาษาไทย)

ภูมิลำเนา

เมืองฮามุระ กรุงโตเกียว

งานอดิเรก
เรียนภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ, ทำอาหารกับลูก ๆ, ท่องเที่ยว, ตระเวนหาของอร่อย, ดำน้ำ, โยคะ ฯลฯ

ครอบครัว
สมาชิก 4 คน ประกอบด้วยสามีที่ดูแลโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นและช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติในประเทศไทยและอินโดนีเซีย และลูก ๆ วัยประถม (ฝาแฝด)

ประวัติ

เรียน ชาวไทยทุกท่านที่ต้องการทำงานในญี่ปุ่น

เรียน ชาวไทยทุกท่านที่ต้องการทำงานในญี่ปุ่น

 

ดิฉันชื่อ ฮาเซกาวา เป็นอาลักษณ์ปกครองตัวแทนสำนักงานรับยื่นวีซ่า ฮาเซกาวา  ขณะนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ผ่อนปรนการออกวีซ่าเพื่อพำนักในประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนจัดตั้งระบบใหม่ ๆ (เช่น โครงการสำหรับคนต่างชาติที่จะหางานและทำธุรกิจในอนาคต (J-Find) โครงการรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติสาขางานดูแลบริบาล ฯลฯ) เพื่อเฟ้นหาบุคลากรผู้เก่งกาจที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย หากคุณมีความฝันที่จะทำงานในญี่ปุ่น มาร่วมมือกับเราเพื่อทำให้ความฝันนั้นกลายเป็นจริง

ทุกท่านมีความฝันหรือความคาดหวัง (รวมถึงความกังวลใจ) เกี่ยวกับการทำงานในญี่ปุ่นอย่างไรบ้าง คุณต้องการเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นและเริ่มทำงานที่ญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อไร สำหรับตัวดิฉันเองเคยไปเที่ยวเมืองไทยครั้งแรกสมัยที่เรียนมหาวิทยาลัยซึ่งก็หลงเสน่ห์เมืองไทยตั้งแต่นั้นมา จึงเริ่มเรียนภาษาไทยโดยหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้ทำงานในประเทศไทย ดิฉันพยายามหลากหลายหนทางเพื่อที่จะได้ทำงานในประเทศไทย จนสามารถเข้าทำงานที่หน่วยงานของรัฐบาลญี่ปุ่นและบริษัทผลิตอาหารญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี 2005 ถึง 2014 ครั้งแรกที่ดิฉันได้ไปประจำการที่กรุงเทพฯ นั้น ดิฉันดีใจและอิ่มเอิบใจไปด้วยความคาดหวัง

แต่เมื่อไปประจำการที่เมืองไทยแล้วก็ได้พบว่าสำเนียงการออกเสียงภาษาไทยของดิฉันไม่ดีพอ ทำให้คุยกับคนไทยไม่รู้เรื่องเลย แต่เนื่องจากดิฉันต้องใช้ภาษาไทยในการทำงานจึงต้องทุ่มเทกับการฝึกทักษะภาษาไทยอย่างเต็มที่ทุก ๆ วัน

“การทำงานที่เมืองไทย ใช้ชีวิตที่เมืองไทย” เป็นเรื่องที่หนักกว่าที่ดิฉันคาดการณ์ไว้ แต่พนักงานคนไทยที่ทำงานด้วยกันคอยเอียงหูฟังภาษาไทยที่ดิฉันพูดช้า ๆ และยังสอนภาษาและวัฒนธรรมให้แก่ดิฉันด้วย เพราะมีเพื่อนดี ๆ เช่นนี้ พออยู่เมืองไทยได้ครึ่งปีดิฉันก็เริ่มชินกับชีวิตในเมืองไทยและใช้ภาษาไทยในการทำงานได้ด้วย ดิฉันรู้สึกว่าการที่ดิฉันทุ่มเทกับการเรียนโดยไม่ย่อท้อ ตลอดจนมีความมุ่งมั่นที่จะใช้ชีวิตและทำงานในเมืองไทยนั้น ช่วยให้ฉันได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้าง

ดิฉันอยากเก่งภาษาไทยยิ่งขึ้นอีกจึงเรียนภาษาไทยอย่างต่อเนื่องจนสอบผ่านใบประกาศล่ามมัคคุเทศก์ (ภาษาไทย) ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ได้รับการรับรองระดับชาติของญี่ปุ่นเมื่อปี 2012 และตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา ดิฉันทำงานแปลเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า (สถานภาพการพำนัก) ศึกษาต่อต่างประเทศ (เอกสารรวมถึงเหตุผลที่ต้องการศึกษาต่อ, เอกสารยื่นภาษีเงินได้, เอกสารภาษีนิติบุคคล, ใบรับรองยอดคงเหลือ,  สัญญาเช่า, หนังสือเหตุผล ฯลฯ) สำหรับคนไทยที่ต้องการเรียนต่อในประเทศญี่ปุ่น และดิฉันยังเรียนภาษาไทยอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้

มีผู้คนจำนวนมากที่มาศึกษาต่อในญี่ปุ่นด้วยเหตุผลที่ชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่น หรือมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วรู้สึกชอบมากและหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วก็มีผู้ที่ต้องการใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่นในการทำงานที่บริษัทญี่ปุ่นอยู่เป็นจำนวนมาก จากการที่ดิฉันมีประสบการณ์โดยตรง ดิฉันจึงเริ่มงานสนับสนุนคนไทยทุก ๆ คนที่ต้องการทำงานในญี่ปุ่น

คนญี่ปุ่นที่ไม่ค่อยมีโอกาสพบปะกับชาวต่างชาติอาจจะไม่ค่อยเข้ามาสุงสิงกับชาวต่างชาติที่พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ หรืออาจจะมีคนที่ไม่ชอบใจกับการที่ชาวต่างชาติไม่ทำตามวัฒนธรรมและประเพณีของญี่ปุ่นอยู่พอสมควร แต่หากเราพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่คนญี่ปุ่นพูดอย่างถูกต้อง รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของญี่ปุ่น หาเคล็ดลับเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จะร่วมงานกับคนญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่น ดิฉันก็เชื่อมั่นว่าเราจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากคนญี่ปุ่น และจะได้ใช้ชีวิตในญี่ปุ่นอย่างสบายใจและสร้างรากฐานทางอาชีพการงานในญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี

งานหลักของสำนักงานเราคือการเป็นตัวแทนยื่นคำร้องขอวีซ่าทำงานให้แก่ชาวต่างชาติ แต่หากคุณมีข้อสงสัยหรือกังวลใจใด ๆ หลังจากที่เข้าทำงานแล้ว อย่างเช่น “อยากมีปฏิสัมพันธ์กับคนในที่ทำงานให้มากกว่านี้, อยากรู้สึกกลมกลืนกับที่ทำงานมากกว่านี้, อยากรู้เรื่องธรรมเนียมและวัฒนธรรมของบริษัทญี่ปุ่นมากกว่านี้” ฯลฯ คุณสามารถใช้ภาษาไทยในการปรึกษาสำนักงานเราได้ เราจะเป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างทุกท่านกับที่ทำงานด้วยการสนับสนุนต่าง ๆ โดยฟังข้อคิดเห็นของคุณและบอกต่อไปยังผู้บริหารให้ทำความเข้าใจเจตนาและความต้องการของคุณเพื่อที่คุณจะสามารถทำงานต่อไปได้อย่างราบรื่น

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการที่ชาวไทยทุกท่านมีบทบาทการทำงานในญี่ปุ่นจะเป็นตัวผลักดันให้เราชาวญี่ปุ่นเปิดรับชาวต่างชาติได้อย่างเป็นธรรมชาติ และจะนำมาซึ่งสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันของหลากหลายวัฒนธรรมที่เราจะร่วมงานกันต่อไปได้

ทุก ๆ ปีเมื่อถึงวันหยุดฤดูร้อน จะพาลูก ๆ ไปเที่ยวพร้อมทั้งเยี่ยมเยียนสามีที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ เพื่อพักผ่อนเติมพลังพร้อมทั้งฝึกฝนทักษะภาษาไทย
ชื่อสำนักงาน อาลักษณ์ปกครอง สำนักงานรับยื่นวีซ่า ฮาเซกาวา
ตัวแทน เอริโกะ ฮาเซกาวา
ที่อยู่ Hamura City, Tokyo
อีเมล info@visaworksjapan.com
Tel 090-6543-1002
Instragram visaworks japan
PAGE TOP